Bảng giá thẻ thành viên

Thẻ thử nghiệm

169.000vnđ

  • Sử dụng trong 1 tháng
  • Luôn được giảm giá tại các địa điểm trên xdeal.vn
  • Không giới hạn số lần sử dụng
  • Không được áp dụng các trương trình giảm giá khác

Thẻ Bạc

229.000vnđ

  • Sử dụng trong 6 tháng
  • Luôn được giảm giá tại các địa điểm trên xdeal.vn
  • Không giới hạn số lần sử dụng
  • Không được áp dụng các trương trình giảm giá khác