Thành viên đăng nhập để được giảm giá & giao ngay.

Quyền lợi thành viên X-Member

Thành viên X-Member (Xdeal, Happing) sẽ được nhận các ưu đãi từ Happing, Xdeal.vn và các đối tác của X-Member như các địa điểm mua sắm, spa - làm đẹp, ăn uống (xem chi tiết trên Xdeal.vn). Và tùy theo thời hạn thẻ thành viên:

  • Nếu thẻ thành viên của bạn có thời hạn 1 tháng: Bạn sẽ được hưởng tất cả ưu đãi dành cho thành viên trong vòng 1 tháng
  • Nếu thẻ thành viên của bạn có thời hạn 1 năm: Bạn sẽ được hưởng tất cả ưu đãi dành cho thành viên trong vòng 1 năm

Danh sách chi tiết quyền lợi thành viên

  • Được giảm giá từ 30% đến 50% tại chuỗi thời trang Xdeal Fashion
  • ​Được giảm giá từ 30 % đến 50% khi mua hàng online trên Happing.vn
  • Được giảm giá ít nhất 20% tại các đối tác mua sắm, spa - làm đẹp, ăn uống (Xem chi tiết trên Xdeal.vn)
  • Áp dụng cho mọi hóa đơn thanh toán
  • Áp dụng cho mọi sản phẩm
  • Không giới hạn số lần sử dụng

Xem thêm:
Tìm hiểu về Thành viên
Đăng ký thành viên X-Member